+48 61 839 24 75

Co przyniesie rok 2024 dla branży farmaceutycznej? Outsourcing usług pakowania ważny, jak nigdy wcześniej.

Działając na rynku farmaceutycznym, przyglądamy się zmianom i trendom, które czekają nas w tym roku. Przedsiębiorstwa farmaceutyczne muszą być gotowe na adaptację do nowych trendów i innowacji, aby skutecznie konkurować na rynku. W Prespack śledzimy uważnie przewidywane transformacje. Zależy nam, aby nasz zespół aktywnie wspierał Państwa i był na bieżąco, co dzieje się w branży. Zatem jakie innowacje i zmiany czekają nas w nadchodzącym roku?

Outsourcing usług kontraktowego pakowania na silnej pozycji

Jednym z kluczowych obszarów, który ma istotny wpływ na rozwój sektora farmaceutycznego, jest rosnące znaczenie outsourcingu usług pakowania kontraktowego. Zlecanie firmie zewnętrznej tego typu usług staje się nieodzownym elementem strategii firm poszukujących efektywnych i elastycznych rozwiązań. Z coraz bardziej restrykcyjnymi  standardami, outsourcing pakowania produktów leczniczych czy wyrobów medycznych staje się kluczowym narzędziem, pozwalającym firmom skoncentrować się na swoich głównych kompetencjach. Dodatkowo firmy, które zdecydują się wdrożyć tę strategię, zyskują dostęp do specjalistycznej wiedzy i zasobów. Outsourcing kontraktowego drugorzędowego pakowania w Prespack polega na kompleksowym wsparciu podmiotów farmaceutycznych w zakresie usług jak i dostarczania materiałów opakowaniowych. Działamy w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie Produktów Leczniczych oraz Certyfikat GMP. Współpraca z doświadczonym partnerem w obszarze pakowania może przynieść liczne korzyści, umacniając pozycję przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku farmaceutycznym.

 

Optymalizacja wydatków

W obliczu rosnącej konkurencji i presji na zwiększenie efektywności, przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać konieczność strategicznego zarządzania kosztami. Analiza i optymalizacja wydatków stają się kluczowymi elementami utrzymania konkurencyjności i zapewnienia stabilności finansowej. Dla zwiększenia efektywności biznesowej oraz optymalizacji procesów z pomocą przychodzi outsourcing usług kontraktowego pakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Firmy takie jak Prespack, czyli CPO (Contract Packaging Organization) świadczą kompleksowe usługi skierowane dla firm z sektora farmaceutycznego. Przyczynia się to do zmniejszenia nakładu pracy i redukcji zasobów po stronie producenta. Firmy farmaceutyczne bardzo często zlecają „na zewnątrz” pakowanie kontraktowe, obniżając w ten sposób koszty w obszarach takich jak magazynowanie, etykietowanie, serializacja i agregacja czy logistyka. Korzystają na tym praktycznie wszyscy – zarówno Twoja firma, bo oszczędzasz na kosztach zatrudnienia pracowników i zakupu rozwiązań technologicznych, jak i pacjenci, do których trafiają produkty wytworzone w bezpieczny sposób. W ten sposób zyskujesz znaczną przewagę konkurencyjną!

 

Digitalizacja i innowacyjne podejście

Nie sposób w tym „zestawieniu” trendów pominąć roli, jaką odgrywa digitalizacja we współczesnej branży farmaceutycznej. W miarę postępu technologicznego firmy zaczynają zdawać sobie sprawę z potencjału, jaki niesie za sobą pełne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Od procesów badawczo-rozwojowych, po zarządzanie łańcuchem dostaw, digitalizacja staje się motorem napędowym innowacji, skracając czas wprowadzenia produktu na rynek i zwiększając efektywność operacyjną.

Bezpieczeństwo i pełna identyfikowalność to bardzo istotne czynniki. Serializacja i agregacja farmaceutyczna to dwa komplementarne ze sobą procesy, które ułatwiają realizację powyższych celów. Daje to nowe możliwości w procesie śledzenia produktów leczniczych w łańcuchu dostaw. Nieodłącznie wiąże się to również z unowocześnieniem procesu produkcyjnego. Serializacja jest wymogiem prawnym. Agregacja pozwala na radykalne oszczędności czasu. Eliminujemy dzięki niej konieczność otwierania każdej partii lub opakowania zbiorczego, w celu odnalezienia i zeskanowania pojedynczego produktu oraz mamy pewność, że pośród zserializowanych produktów nie znajdzie się duplikat numeru seryjnego. Wszystkie dane są łatwo dostępne, dzięki czemu łatwo można śledzić produkty. Wpływa to pozytywnie na wydajność procesu dystrybucji, a w konsekwencji na bezpieczeństwo i niezawodność procesów. Analizując trendy i zmiany wynikające z potrzeb naszych Klientów, w naszej ofercie znajduje się zarówno usługa serializacji, jak i agregacji farmaceutycznej. Chcemy w ten sposób dostarczyć naszym Partnerom dodatkowe możliwości zabezpieczenia ich produktów.

 

Zmiany w polskich przepisach dotyczące rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Zmiany w polskich przepisach dotyczące rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zaczęły obowiązywać od 3 stycznia 2024 roku, rysując nowy krajobraz w procesie zatwierdzania i wprowadzania leków na rynek. Kluczową inicjatywą w tym zakresie jest uproszczenie informacji zawartych w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, co ma przyczynić się do usprawnienia i zwiększenia przejrzystości całego procesu.

Od teraz, pozwolenia będą zawierały informacje o nazwie i adresie wytwórcy lub importera, u którego następuje zwolnienie serii, oraz o miejscu wytwarzania lub prowadzenia działalności importowej, gdzie kontrola serii ma miejsce. To istotne uproszczenie, zgodne z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ma na celu nie tylko zwiększenie przejrzystości, lecz także dostosowanie przepisów do aktualnych standardów i potrzeb branży.

Warto zaznaczyć, że zmiana nazw punktów pozwolenia nie wymaga dodatkowych działań regulacyjnych ze strony podmiotów odpowiedzialnych. To istotne, zwłaszcza że zmiany te nie wpływają na dokumentację produktu leczniczego ani na decyzje już wydane. Przedsiębiorstwa farmaceutyczne mogą więc świadomie dostosować się do nowych przepisów, wiedząc, że te zmiany nie niosą ze sobą konieczności ponownego przeglądu dokumentacji czy podjęcia dodatkowych działań administracyjnych.

Warto również zauważyć, że wprowadzone zmiany obejmują także decyzje o zmianie podmiotu odpowiedzialnego, decyzje o przedłużeniu okresu ważności pozwolenia oraz decyzje zmieniające pozwolenie w zakresie miejsc kontroli i zwolnień serii. Nowy kształt przepisów stawia więc przed branżą farmaceutyczną nowe wyzwania, ale równocześnie otwiera drzwi do bardziej efektywnego i spójnego funkcjonowania na rynku.

Podsumowanie

Branża farmaceutyczna w roku 2024 stoi przed szeregiem wyzwań, ale również nowych możliwości rozwoju. Kluczowym elementem będzie umiejętne wykorzystanie trendów, takich jak outsourcing, optymalizacja wydatków, digitalizacja i innowacyjne podejście, aby zdobyć przewagę konkurencyjną i skutecznie odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby rynku.

Korzystając z usług kontraktowego pakowania w Prespack zyskujesz wielowymiarowe partnerstwo. Wyręczamy producenta produktów leczniczych czy wyrobów medycznych w wielu procesach i może się on wtedy skupić na „core” swojego biznesu. Zaufaj doświadczeniu naszego zespołu, który efektywnie przeprowadzi Cię przez proces outsourcingu usług kontraktowego pakowania.

O firmie

O firmie

Prespack oferuje wyspecjalizowane usługi kontraktowego pakowania, przepakowania oraz serializacji produktów leczniczych, substancji psychotropowych oraz produktów wymagających przechowywania w tzw. zimnym łańcuchu, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Usługi Prespack wykonywane są w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie Produktów Leczniczych oraz Certyfikat GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Proces serializacji opakowań oferowany jest dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (MAH), ale także dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, w zakresie importu równoległego (PI MAH).

Usługi

Usługi

Prespack realizuje usługi dla branży farmaceutycznej w obszarze kontraktowego pakowania i przepakowywania w opakowania jednostkowe produktów leczniczych oraz ich serializacji. Prespack zapewnia usługi w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie i Import Produktów Leczniczych oraz Certyfikat GMP. W ramach procesu produkcji w Prespack wykonywane są następujące czynności:

Serializacja

Serializacja

Z dniem 9 lutego 2019 roku zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 nakładające na wytwórców konieczność stosowania zabezpieczeń produktów leczniczych. Postawiło to przed producentami farmaceutycznym i wytwórcami kontraktowymi poważne wyzwanie dostosowania procesów wytwarzania, infrastruktury technicznej oraz informatycznej do standardów określonych w rozporządzeniu.

Produkcja materiałów opakowaniowych

Produkcja materiałów opakowaniowych

Dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (MAH), ale także dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, w zakresie importu równoległego (PI MAH) możemy zaoferować dodatkową korzyść. Własne zaplecze poligraficzne stanowi dodatkowy atut w postaci możliwości zaoferowania kompleksowej usługi produkcji materiałów opakowaniowych oraz ich wewnętrznej logistyki i późniejszej konfekcji.

Polityka Jakości

Polityka Jakości

Prespack realizuje wszystkie operacje wytwórcze w oparciu o aktualne wytyczne GMP. Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz System Zapewniania Jakości, gwarantujemy bezpieczeństwo produktu i konkurencyjność oferowanych usług. W pełni angażujemy swoje siły i zasoby aby produkt końcowy spełniał oczekiwania naszych Klientów oraz był w pełni zgodny z dyrektywą 2011/62/UE.

Kariera

Kariera

Dynamiczny rozwój firmy i jej otwartość na nowe wyzwania sprawiają, że Prespack to doskonałe miejsce rozwoju kariery zawodowej. Podejmij pracę pełną wyzwań, która zapewni rozwój Twoich kwalifikacji i umiejętności. Tworzymy jakość w pracy, podchodząc do niej z entuzjazmem i zaangażowaniem.

Wydarzenia

Pakowanie kontraktowe dla producentów suplementów diety – jak możemy Ci pomóc?

Pakowanie kontraktowe dla producentów suplementów diety – jak możemy Ci pomóc?


Outsourcing kontraktowego pakowania dla producentów farmaceutycznych to strategiczny krok, który pozwala skupić…

Co przyniesie rok 2024 dla branży farmaceutycznej? Outsourcing usług pakowania ważny, jak nigdy wcześniej.

Co przyniesie rok 2024 dla branży farmaceutycznej? Outsourcing usług pakowania ważny, jak nigdy wcześniej.


Działając na rynku farmaceutycznym, przyglądamy się zmianom i trendom, które czekają nas…

PAKOWANIE KONTRAKTOWE I SERIALIZACJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

 

 

Prespack to doświadczony dostawca usług w zakresie wtórnego pakowania i przepakowywania, a także etykietowania i serializacji produktów, takich jak leki na receptę. Dzięki własnej infrastrukturze drukarskiej świadczymy również usługi w zakresie produkcji materiałów opakowaniowych.

Właściwe przechowywanie, etykietowanie i skuteczna ochrona przed manipulacją produktów leczniczych decydują o jakości i skuteczności gotowych leków i innych produktów farmaceutycznych. Dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe pakowanie towarów w przemyśle farmaceutycznym.

Niezawodny dostawca rozwiązań dla pakowania produktów farmaceutycznych

W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności procesu oraz najwyższej jakości produktu końcowego w konfekcjonowaniu kontraktowym i przepakowywaniu leków i innych produktów farmaceutycznych, wprowadzamy nowoczesne rozwiązania logistyczne. Posiadamy certyfikaty GMP w systemie zarządzania jakością. Zgodnie z Dyrektywą UE 2011/62 / UE oferujemy również profesjonalną serializację produktów dla przemysłu farmaceutycznego.

Jakość każdego opakowania farmaceutycznego i bezpieczeństwo w procesie pakowania leków są naszym najwyższym priorytetem. Własne zaplecze produkcyjne materiałów opakowaniowych z tektury litej pozwala nam, jako dostawcy usług pakowania, zapewnić wszystkie elementy niezbędne do kontraktowego pakowania i przepakowywania.

Bezpieczeństwo pakowania leków na najwyższym poziomie

Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych na najwyższym poziomie. Jako dostawca usług pakowania, nasza firma posiada magazyn z kontrolowaną temperaturą i komorę chłodniczą oraz potężny awaryjny agregator prądotwórczy w przypadku awarii dostawcy prądu.

Dzięki własnej infrastrukturze poligraficznej możemy nie tylko zapewnić bezpieczne pakowanie towarów przemysłu farmaceutycznego oraz ich właściwe przechowywanie i serializację, ale także bezbłędne etykietowanie i produkcję materiałów opakowaniowych, takich jak pudełka jednostkowe i zbiorcze z tektury litej.

Prespack to niezawodny partner w zakresie pakowania produktów farmaceutycznych i serializacji, co ogranicza fałszerstwo dot. produktów leczniczych. Nasze procedury jakościowe gwarantują bezpieczeństwo produktu i konkurencyjność oferowanych usług. Wszelkie procesy realizujemy zgodnie z wytycnymi GMP.

 

 

 

Kontakt

ikony kontakt pin

Prespack sp. z o.o. 
Sadowa 38 
60-185 Skórzewo

ikony kontakt pin

Telefon: +48 61 839 24 75
Biuro: 606 841 900
Obsługa Klienta: 517 344 350
Magazyn: 603 292 499604 802 929

ikony kontakt pin

NIP: 7812016420
REGON: 387877393
KRS: 0000877047
E-mail: office@prespack.pl

Wysokość kapitału zakładowego: 360 000,00 zł, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego