+48 61 839 24 75

O firmie

Prespack oferuje wyspecjalizowane usługi kontraktowego drugorzędowego pakowania, serializacji i agregacji produktów leczniczych, produktów zawierających substancje psychotropowe oraz produktów wymagających przechowywania w tzw. zimnym łańcuchu w temperaturze +2°C do +8°C, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Usługi Prespack realizowane są w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie Produktów Leczniczych oraz certyfikat GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Proces serializacji opakowań oferowany jest dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (MAH), ale także dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu w zakresie importu równoległego (PI MAH). 

Realizujemy następujące usługi dla branży farmaceutycznej: 

  • KONTRAKTOWE PAKOWANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH dostarczanych w blistrach, saszetkach, pojemnikach, butelkach, tubach, strzykawkach, fiolkach oraz ich etykietowanie, znakowanie i kodowanie zgodnie z zasadami GMP,
  • KONTRAKTOWE PRZEPAKOWANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla MAH oraz w obszarze importu równoległego,
  • SERIALIZACJA KONTRAKTOWA w ramach zintegrowanego projektu produkcji, zarządzania danymi serializacyjnymi, komunikacji danych do/ i z EUHUB a także usuwania Niepowtarzalnego Identyfikatora,
  • pakowania w opakowania jednostkowe produktów zawierających substancje kontrolowane,
  • magazynowania produktów utrzymywanych w tzw. zimnym łańcuchu (+2°C do +8°C) w komorze chłodniczej wyposażonej w podwójny system chłodniczy oraz system zabezpieczeń przed utratą zasilania, w celu ich dalszego pakowania lub przepakowania.

W ramach realizowanych usług Prespack wykonuje również operacje wytwórcze w zakresie:

  • nadruków numeru serii, daty ważności oraz innych informacji na blistrach, etykietach i kartonikach jednostkowych, 
  • oklejania etykietami opakowań jednostkowych i bezpośrednich (np.: etykiety nieprzezierne, Braille),
  • przygotowania i pakowania zestawów promocyjnych i pakietowych,
  • przechowywania próbek archiwalnych,
  • potwierdzenie etapu wytwarzania przez Osoby Wykwalifikowane.

Doświadczony personel o wysokich kwalifikacjach produkcyjnych gwarantuje bezpieczeństwo procesu i najwyższą jakość produktu końcowego.

Własne zaplecze poligraficzne stanowi dodatkowy atut w postaci możliwości zaoferowania kompleksowej usługi produkcji materiałów opakowaniowych oraz ich wewnętrznej logistyki i późniejszej konfekcji.