+48 61 839 24 75

Promocja projektu Go to Brand

symbole go to brand

Firma Prespack Sp. z o.o.  w ramach poddziałania 3.3.3. wsparcie mśp w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizuje projekt „Promocja marki produktowej Prespack na rynkach międzynarodowych w latach 2020-2022”

Celem przedstawionego projektu jest przede wszystkim promocja marki produktowej Prespack na wskazanych rynkach międzynarodowych poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej.

W związku z realizacją projektu planowane jest zawarcie 4 nowych kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów z eksportu, w konsekwencji uzyskanie łącznych przychodów z eksportu (i jednocześnie przychodów z eksportu produktów będących przedmiotem projektu) w okresie 04.2020-12.2024 w wysokości 11431476,21 zł. Firma dążyć będzie do umacniania swojej pozycji na rynkach zagranicznych, w tym na priorytetowym rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do nawiązywania i rozwijania relacji z partnerami handlowymi oraz zwiększania sprzedaży, co w bezpośredni sposób przełoży się również na wzrost konkurencyjności firmy. Skoordynowane działania, w tym udział w targach, pozwolą na budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz wpłyną na rozpoznawalność marki.

Wartość projektu: 399 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 299 475,00 zł