Plombowanie opakowań

Prespack posiada niezbędne doświadczenie i rozwiązania do automatycznego zabezpieczania (ATD) opakowań jednostkowych (kartonik jednostkowy) za pomocą etykiet typu: tamper evident

Nowa dyrektywa 2011/62/UE nakłada na wszystkie państwa członkowskie szereg nowych wymagań związanych z systemem zabezpieczeń opakowań przed sfałszowaniem.

Prespack posiada niezbędne doświadczenie i rozwiązania do automatycznego zabezpieczania (ATD) opakowań jednostkowych (kartonik jednostkowy) za pomocą etykiet typu: tamper evident co w znaczący sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa produktów. Techniki te pozwalają na zabezpieczenie produktu przed niepowołanym otwarciem, ewentualnym brakiem mogącym powstać w łańcuchu dystrybucji do klienta końcowego, oraz pozwalają na zweryfikowanie autentyczności produktu przed wydaniem go potencjalnemu pacjentowi, co w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa produktu. Dzięki temu wyjęcie produktu z opakowania nie jest możliwe bez naruszenia zabezpieczenia takiego opakowania. Jego zerwanie jest jednoznaczne z otwarciem oryginalnego opakowania.