+48 61 839 24 75

Plombowanie opakowań

Prespack posiada niezbędne doświadczenie i rozwiązania do automatycznego zabezpieczania (ATD) opakowań jednostkowych (kartonik jednostkowy) za pomocą etykiet typu: tamper evident

Od 2019 roku pojawiła się nowa Dyrektywa 2011/62/UE, która nakłada na wszystkie państwa członkowskie szereg nowych wymagań związanych z systemem zabezpieczeń opakowań przed sfałszowaniem produktów leczniczych. Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania fałszerstwom wymaga między innymi od producentów leków zabezpieczenia przed fałszerstwami  pudełek składanych z lekami na receptę, co zagwarantuje, że konsument końcowy będzie mógł je otworzyć po raz pierwszy z pewnością, że otrzymuje pełnowartościowy produkt.

Oprócz procesu serializacji, który również oferujemy w naszych usługach, kolejną obowiązkową funkcją zabezpieczającą jest plombowanie.

OZNAKOWANIE TRWAŁYMI ETYKIETAMI TAMPER EVIDENT (ATD)

Prespack posiada niezbędne doświadczenie i rozwiązania do automatycznego zabezpieczania (ATD) opakowań jednostkowych (kartonik jednostkowy) za pomocą etykiet typu: tamper evident, co w znaczący sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa produktów.

Dzięki plombom zabezpieczającym przed manipulacją nie ma możliwości otwarcia opakowania farmaceutycznego bez śladu. Techniki te pozwalają zabezpieczyć produkt przed nieuprawnionym otwarciem lub ewentualną wadą/brakiem, który może pojawić się w łańcuchu dystrybucji aż do klienta końcowego oraz sprawdzić autentyczność produktu przed jego wydaniem potencjalnemu pacjentowi, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo produktów. Uniemożliwia to wyjęcie produktu z opakowania bez manipulowania plombą zabezpieczającą na tym opakowaniu. Jej zerwanie jest równoznaczne z tym, że produkt został naruszony i mieliśmy do czynienia z otwarciem oryginalnego opakowania.