+48 61 839 24 75

Pakowanie produktów leczniczych

Prespack oferuje wyspecjalizowane usługi kontraktowego pakowania, przepakowania oraz serializacji produktów leczniczych, substancji psychotropowych jak również produktów wymagających przechowywania w tzw. zimnym łańcuchu pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Prespack realizuje usługi dla branży farmaceutycznej w zakresie:

 • SERIALIZACJI KONTRAKTOWEJ w ramach zintegrowanego projektu produkcji, zarządzania danymi serializacyjnymi, komunikacji danych do i z EUHUB a także usuwania Niepowtarzalnego Identyfikatora,
 • KONTRAKTOWGO PRZEPAKOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla MAH oraz w obszarze importu równoległego,
 • KONTRAKTOWEGO PAKOWANIA produktów leczniczych dostarczanych w blistrach, saszetkach, pojemnikach, butelkach, tubach, strzykawkach, fiolkach oraz ich etykietowanie, znakowanie i kodowanie zgodnie z zasadami GMP,
 • pakowania w opakowania jednostkowe produktów zawierających substancje kontrolowane,
 • nadruków numeru serii, daty ważności a także innych informacji na blistrach i kartonikach jednostkowych,
 • magazynowania produktów utrzymywanych w tzw. zimnym łańcuchu (+2°C do +8°C) w komorze chłodniczej wyposażonej w podwójny system chłodniczy oraz system zabezpieczeń przed utratą zasilania, w celu ich dalszego pakowania lub przepakowania,
 • oklejania kartoników jednostkowych etykietami z naniesionymi danymi serializacyjnymi,
 • wdrukowania niezbędnych informacji na etykietach jednostkowych,
 • oklejania etykietami opakowań jednostkowych i bezpośrednich (blistry, saszetki, butelki, tuby, fiolki, itp.),
 • oklejania etykietami z pismem Braille,
 • plombowania opakowań z użyciem etykiet tamper evident (ATD) lub gorącego kleju,
 • oklejania lub wykonywania nadruków „próbka bezpłatna – nie do sprzedaży”,
 • przygotowania i pakowania zestawów promocyjnych i pakietowych,
 • organizacji wysyłek przepakowanego produktu do klientów docelowych,
 • przechowywania próbek archiwalnych,
 • potwierdzenia etapu wytwarzania przez Osoby Wykwalifikowane

Własne zaplecze poligraficzne stanowi dodatkowy atut w postaci możliwości zaoferowania kompleksowej usługi produkcji materiałów opakowaniowych oraz ich wewnętrznej logistyki i późniejszej konfekcji.