+48 61 839 24 75

Digitalizacja procesów wytwarzania i planowania w branży farmaceutycznej – jakie przynosi korzyści i co zmienia w funkcjonowaniu branży?

Jedną z branż, w której digitalizacja ma szczególne znaczenie, jest przemysł farmaceutyczny. Wraz z postępem technologicznym, rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi i złożonością produkcji leków oraz wyrobów medycznych, przedsiębiorstwa farmaceutyczne muszą skoncentrować się na innowacyjnych rozwiązaniach, aby spełnić rosnące oczekiwania konsumentów i by zapewnić bezpieczeństwo pacjentów.

Dla firmy świadczącej usługi kontraktowego pakowania leków i wyrobów medycznych (CPO), jaką jest Prespack, optymalizacja jest niezbędna, aby podnieść wydajność i jakość procesów. Aby sprostać temu wyzwaniu, konieczne jest wprowadzenie elektronicznego zapisu procesów produkcji oraz systemu skomputeryzowanego, czyli digitalizacja oraz automatyzacja procesów wytwarzania i planowania.

 

Czym są systemy ERP w branży farmaceutycznej?

W dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, digitalizacja odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu efektywności i poprawie wyników operacyjnych przedsiębiorstw. Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) są nieodzownym narzędziem, które umożliwiają przedsiębiorstwom wprowadzenie cyfrowej transformacji i optymalizację swoich procesów.

W przypadku firm świadczących usługi serializacji i agregacji oraz kontraktowego pakowania produktów leczniczych , wiedza na temat aktualnego procesu produkcji oraz możliwość analizy w czasie rzeczywistym stały się niezwykle istotne. Dlatego firma Prespack już jakiś czas temu zdecydowała się wdrożyć system ERP, który umożliwia automatyzację zbierania i weryfikowania danych o postępach produkcji, by dostosować się do zmieniających się wymagań rynkowych oraz, aby spełnić oczekiwania klientów.

System wdrożony w naszej firmie to kompleksowe oprogramowanie, które zostało stworzone w celu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Wybrany przez nas system ERP integruje różne dziedziny działalności firmowej, takie jak finanse, zarządzanie magazynem, produkcją, sprzedażą, zamówieniami i wiele innych, kluczowych dla prowadzenia działalności w sektorze farmaceutycznym.

Wprowadzenie systemu skomputeryzowanego w Prespack przyczyniło się do optymalizacji naszych działań. Elektroniczny zapis procesów produkcji umożliwia ścisłe monitorowanie postępów produkcji i analizę danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na ewentualne problemy oraz podejmowanie skutecznych działań naprawczych. Automatyzacja zbierania i weryfikowania danych pozwala również na poprawę precyzji i jakości procesów.

System skomputeryzowany wdrożony w Prespack umożliwia także lepszą kontrolę efektywności świadczonych usług. Dzięki elektronicznemu zapisowi procesów produkcji, firma ma pełną kontrolę nad tym, jakie czynności są wykonywane na poszczególnych etapach procesu pakowania. Możliwość dokładnej analizy danych pozwala identyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia i zoptymalizować wydajność produkcji.

Dzięki systemowi wdrożonemu w Prespack jesteśmy w stanie, za pomocą kilku kliknięć prześledzić drogę, jaką przebyła konkretna partia produktu z danej dostawy, ze wskazaniem dnia, godziny, minuty danego etapu. Podobnie z rejestracją procesów – program gromadzi dane w czasie rzeczywistym, co w efekcie prowadzić ma do optymalizacji tych procesów. Możliwość odtworzenia przebiegu procesu produkcji  zwiększa bezpieczeństwo pacjentów.

 

Podsumowanie

Optymalizacja procesów wytwarzania i pakowania możliwa jest poprzez wdrożenie elektronicznego zapisu procesów produkcji. Wynika to z konieczności podnoszenia wydajności oraz jakości. Bardzo istotna stała się wiedza o aktualnie prowadzonym procesie oraz możliwość jego dokładnej analizy w czasie rzeczywistym. Realizację tych celów umożliwia zaprojektowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu skomputeryzowanego. Głównym celem naszego systemu ERP jest usprawnienie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa poprzez integrację procesów biznesowych i zapewnienie spójnego przepływu informacji między różnymi działami organizacji. Dzięki temu firma może lepiej zarządzać zasobami, optymalizować procesy produkcyjne, zwiększać efektywność sprzedaży i usprawniać obsługę klienta.

Kluczowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania systemu ERP są zwiększenie efektywności, eliminacja redundancji i błędów, lepsze wykorzystanie zasobów, usprawnienie współpracy między różnymi działami firmy oraz możliwość podejmowania decyzji opartych na dokładnych danych.

W Prespack wiemy, że aby dostosować się do sytuacji rynkowej oraz, by spełnić wymogi Klienta, jako firma specjalizująca się w pakowaniu kontraktowym produktów leczniczych oraz produktów zawierających substancje psychotropowe, musieliśmy wdrożyć system pozwalający na automatyzację zbierania i weryfikowania danych o postępach produkcji. Jest to wyzwanie stojące przed całą branżą, My zrobiliśmy już krok w tym kierunku, by zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług.

O firmie

O firmie

Prespack oferuje wyspecjalizowane usługi kontraktowego pakowania, przepakowania oraz serializacji produktów leczniczych, substancji psychotropowych oraz produktów wymagających przechowywania w tzw. zimnym łańcuchu, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Usługi Prespack wykonywane są w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie Produktów Leczniczych oraz Certyfikat GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Proces serializacji opakowań oferowany jest dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (MAH), ale także dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, w zakresie importu równoległego (PI MAH).

Usługi

Usługi

Prespack realizuje usługi dla branży farmaceutycznej w obszarze kontraktowego pakowania i przepakowywania w opakowania jednostkowe produktów leczniczych oraz ich serializacji. Prespack zapewnia usługi w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie i Import Produktów Leczniczych oraz Certyfikat GMP. W ramach procesu produkcji w Prespack wykonywane są następujące czynności:

Serializacja

Serializacja

Z dniem 9 lutego 2019 roku zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 nakładające na wytwórców konieczność stosowania zabezpieczeń produktów leczniczych. Postawiło to przed producentami farmaceutycznym i wytwórcami kontraktowymi poważne wyzwanie dostosowania procesów wytwarzania, infrastruktury technicznej oraz informatycznej do standardów określonych w rozporządzeniu.

Produkcja materiałów opakowaniowych

Produkcja materiałów opakowaniowych

Dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (MAH), ale także dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, w zakresie importu równoległego (PI MAH) możemy zaoferować dodatkową korzyść. Własne zaplecze poligraficzne stanowi dodatkowy atut w postaci możliwości zaoferowania kompleksowej usługi produkcji materiałów opakowaniowych oraz ich wewnętrznej logistyki i późniejszej konfekcji.

Polityka Jakości

Polityka Jakości

Prespack realizuje wszystkie operacje wytwórcze w oparciu o aktualne wytyczne GMP. Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz System Zapewniania Jakości, gwarantujemy bezpieczeństwo produktu i konkurencyjność oferowanych usług. W pełni angażujemy swoje siły i zasoby aby produkt końcowy spełniał oczekiwania naszych Klientów oraz był w pełni zgodny z dyrektywą 2011/62/UE.

Kariera

Kariera

Dynamiczny rozwój firmy i jej otwartość na nowe wyzwania sprawiają, że Prespack to doskonałe miejsce rozwoju kariery zawodowej. Podejmij pracę pełną wyzwań, która zapewni rozwój Twoich kwalifikacji i umiejętności. Tworzymy jakość w pracy, podchodząc do niej z entuzjazmem i zaangażowaniem.

Wydarzenia

Pakowanie kontraktowe dla producentów suplementów diety – jak możemy Ci pomóc?

Pakowanie kontraktowe dla producentów suplementów diety – jak możemy Ci pomóc?


Outsourcing kontraktowego pakowania dla producentów farmaceutycznych to strategiczny krok, który pozwala skupić…

Co przyniesie rok 2024 dla branży farmaceutycznej? Outsourcing usług pakowania ważny, jak nigdy wcześniej.

Co przyniesie rok 2024 dla branży farmaceutycznej? Outsourcing usług pakowania ważny, jak nigdy wcześniej.


Działając na rynku farmaceutycznym, przyglądamy się zmianom i trendom, które czekają nas…

PAKOWANIE KONTRAKTOWE I SERIALIZACJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

 

 

Prespack to doświadczony dostawca usług w zakresie wtórnego pakowania i przepakowywania, a także etykietowania i serializacji produktów, takich jak leki na receptę. Dzięki własnej infrastrukturze drukarskiej świadczymy również usługi w zakresie produkcji materiałów opakowaniowych.

Właściwe przechowywanie, etykietowanie i skuteczna ochrona przed manipulacją produktów leczniczych decydują o jakości i skuteczności gotowych leków i innych produktów farmaceutycznych. Dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe pakowanie towarów w przemyśle farmaceutycznym.

Niezawodny dostawca rozwiązań dla pakowania produktów farmaceutycznych

W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności procesu oraz najwyższej jakości produktu końcowego w konfekcjonowaniu kontraktowym i przepakowywaniu leków i innych produktów farmaceutycznych, wprowadzamy nowoczesne rozwiązania logistyczne. Posiadamy certyfikaty GMP w systemie zarządzania jakością. Zgodnie z Dyrektywą UE 2011/62 / UE oferujemy również profesjonalną serializację produktów dla przemysłu farmaceutycznego.

Jakość każdego opakowania farmaceutycznego i bezpieczeństwo w procesie pakowania leków są naszym najwyższym priorytetem. Własne zaplecze produkcyjne materiałów opakowaniowych z tektury litej pozwala nam, jako dostawcy usług pakowania, zapewnić wszystkie elementy niezbędne do kontraktowego pakowania i przepakowywania.

Bezpieczeństwo pakowania leków na najwyższym poziomie

Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych na najwyższym poziomie. Jako dostawca usług pakowania, nasza firma posiada magazyn z kontrolowaną temperaturą i komorę chłodniczą oraz potężny awaryjny agregator prądotwórczy w przypadku awarii dostawcy prądu.

Dzięki własnej infrastrukturze poligraficznej możemy nie tylko zapewnić bezpieczne pakowanie towarów przemysłu farmaceutycznego oraz ich właściwe przechowywanie i serializację, ale także bezbłędne etykietowanie i produkcję materiałów opakowaniowych, takich jak pudełka jednostkowe i zbiorcze z tektury litej.

Prespack to niezawodny partner w zakresie pakowania produktów farmaceutycznych i serializacji, co ogranicza fałszerstwo dot. produktów leczniczych. Nasze procedury jakościowe gwarantują bezpieczeństwo produktu i konkurencyjność oferowanych usług. Wszelkie procesy realizujemy zgodnie z wytycnymi GMP.

 

 

 

Kontakt

ikony kontakt pin

Prespack sp. z o.o. 
Sadowa 38 
60-185 Skórzewo

ikony kontakt pin

Telefon: +48 61 839 24 75
Biuro: 606 841 900
Obsługa Klienta: 517 344 350
Magazyn: 603 292 499604 802 929

ikony kontakt pin

NIP: 7812016420
REGON: 387877393
KRS: 0000877047
E-mail: office@prespack.pl

Wysokość kapitału zakładowego: 360 000,00 zł, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego