+48 61 839 24 75

Trendy na rok 2023 dla branży farmaceutycznej oraz plany dalszego rozwoju Prespack

Branża farmaceutyczna jest jedną z wielu, która w najbliższym roku będzie musiała zmierzyć się ze zmianami wynikającymi z nowych regulacji prawnych (np. dla wyrobów medycznych) czy czynników rynkowych. Jakie więc transformacje czekają branżę w 2023 roku? Które z trendów dotkną ten sektor? Jakie wyzwania stoją przed naszą firmą i co czeka nas w nadchodzących miesiącach? Postanowiliśmy podzielić się naszymi przewidywaniami w powyższych kwestiach oraz chcemy zaprezentować, jakie cele stawiamy sobie w roku 2023.  

 

Outsourcing usług w branży farmaceutycznej

Przekazywanie części procesów produkcyjnych firmie zewnętrznej jest powszechne w branży farmaceutycznej już od wielu lat. Outsourcing z roku na rok rozszerza się jednak na kolejne obszary i jest to trend, który będzie się dalej rozwijał. Firmy farmaceutyczne bardzo często zlecają „na zewnątrz” pakowanie kontraktowe, dzięki któremu redukują koszty w obszarach takich jak logistyka, magazynowanie, etykietowanie oraz serializacja i agregacja. Takie działanie niesie za sobą wiele korzyści, co coraz częściej doceniają producenci leków i wyrobów medycznych. Między innymi mówimy o:

  • obniżeniu kosztów operacyjnych,
  • redukcji kosztów zatrudniania specjalistów,
  • przeniesienie certyfikacji serii na firmę pakującą.

Outsourcing jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które stawiają na rozwój i chcą w efektywny sposób prowadzić swoje projekty. Od wielu lat zajmujemy się dostarczaniem wyspecjalizowanych usług kontraktowego pakowania oraz serializacji i agregacji produktów leczniczych, produktów zawierających substancje psychotropowe oraz innych wymagających przechowywania w tzw. zimnym łańcuchu. Wiemy, jak optymalizować procesy, by zlecane usługi były zawsze najwyższej jakości.

 

Digitalizacja procesów

To kolejny istotny aspekt dla branży. Optymalizacja procesów wytwarzania i pakowania możliwa jest poprzez wdrożenie elektronicznego zapisu procesów produkcji. Wynika to z konieczności podnoszenia jego wydajności oraz jakości. Bardzo istotna stała się wiedza o aktualnie prowadzonym procesie oraz możliwość jego dokładnej analizy w czasie rzeczywistym. Realizację tych celów umożliwia zaprojektowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu skomputeryzowanego. W Prespack wiemy, że aby dostosować się do sytuacji rynkowej oraz, by spełnić wymogi Klienta, jako firma specjalizująca się w pakowaniu kontraktowym produktów leczniczych oraz produktów zawierających substancje psychotropowe, musieliśmy opracować system pozwalający na automatyzację zbierania i weryfikowania danych o postępach produkcji. Jest to wyzwanie stojące przed całą branżą, aby jeszcze lepiej kontrolować efektywność świadczonych usług.

 

Zmiany w prawie – UDI

Rewolucja na rynku wyrobów medycznych trwa. W 2017 roku przyjęto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR-Medical Device Regulation). Rozporządzenie miało obowiązywać od 2020 roku, jednak w obliczu pandemii wywołanej koronawirusem przesunięto jego stosowanie. Głównym celem MDR jest wprowadzenie jednolitych wspólnotowych ram regulacyjnych dla rynku wyrobów medycznych w Unii Europejskiej. Znakowaniu kodem UDI podlegają wszystkie wyroby, za wyjątkiem tych na zamówienie oraz takich w fazie badań klinicznych.

Ustawodawca przewidział jednak wprowadzenie okresów przejściowych dla nowych przepisów, aby ograniczyć ryzyko niedoborów. 20 marca 2023 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie zmieniające MDR, dotyczące wydłużenia okresów przejściowych dla wyrobów medycznych z certyfikatami. Nowe terminy zależą od klasy ryzyka wyrobów medycznych i zapewnią pacjentom stały dostęp tych wyrobów. Pozwoli to również na pozostanie na rynku wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi i nadal dostępnych (tj. bez daty wysprzedawania).

Co zmienia nowe rozporządzenie? Certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane ważne w dniu 26 maja 2021 r., których nie wycofano po tym terminie, pozostają ważne po zakończeniu okresu wskazanego w certyfikacie do 31.12 2027 r. w przypadku wyrobów klasy III i IIb do implantacji oraz do 31.12.2028 r. w przypadku wyrobów klasy IIb, IIa i klasy Is i Im.

Natomiast, wyroby klasy I wg MDD, które zgodnie z MDR powinny być zaklasyfikowane do klasy wyższej, mogą być wprowadzane do obrotu do 31.12.2028 r. jednakże pod pewnymi szczególnymi warunkami.

Ponadto, zrezygnowano z daty końcowej (klauzula sell-off), dzięki czemu wyroby medyczne wprowadzone do obrotu  przed początkiem obowiązywania MDR mogą być nadal udostępniane na rynku i wprowadzane do używania bez terminu końcowego.

UDI i MDR zmiany

 

W Prespack stale monitorujemy zmiany w przepisach prawnych. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc naszym obecnym i przyszłym Klientom właściwie je wdrożyć, zgodnie z wymaganiami prawnymi danego kraju.

 

Gwarancja bezpieczeństwa – usługa serializacji i agregacji farmaceutycznej

Bezpieczeństwo i pełna identyfikowalność to bardzo istotne czynniki. Serializacja i agregacja farmaceutyczna to dwa komplementarne ze sobą procesy, które ułatwiają realizację powyższych celów. Wiele firm, które zakończyły proces wdrażania serializacji produktów leczniczych, przewiduje agregację jako kolejny krok. Daje ona nowe możliwości w procesie śledzenia leków w łańcuchu dostaw. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań firmy farmaceutyczne osiągają znaczące oszczędności. Nieodłącznie wiąże się to również z unowocześnieniem procesu produkcyjnego. Agregacja pozwala na radykalne oszczędności czasu. Eliminujemy dzięki niej konieczność otwierania każdej partii lub opakowania zbiorczego, w celu odnalezienia i zeskanowania pojedynczego produktu. Wszystkie dane są łatwo dostępne w łańcuchu dostaw. Dzięki temu łatwo można śledzić produkty w każdej transakcji. Wpływa to pozytywnie na wydajność procesu dystrybucji, a w konsekwencji na bezpieczeństwo i niezawodność procesów. Analizując trendy i zmiany wynikające z potrzeb naszych Klientów, w naszej ofercie znajduje się zarówno usługa serializacji, jak i agregacji farmaceutycznej. Chcemy w ten sposób dostarczyć naszym Partnerom dodatkowe możliwości zabezpieczenia ich produktów.

 

Przełomowa inwestycja w Prespack

W roku 2022 kontynuowaliśmy prace związane z powstawaniem nowego miejsca wytwarzania Prespack. Był to przełomowy rok pod tym względem, gdyż w listopadzie oficjalnie podpisaliśmy akt notarialny i odebraliśmy budynek do użytkowania. Prace wykończeniowe trwają i mając nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem prac, planujemy rozpoczęcie produkcji kontraktowej w nowej lokalizacji w IV kwartale tego roku. Będzie to spore wyzwanie, jednak nowe miejsce wytwarzania zwiększy nasze możliwości produkcyjne i pozwoli na świadczenie usług na jeszcze wyższym poziomie. Przed nami wiele pracy i kolejne wyzwania, ale z optymizmem patrzymy w przyszłość, licząc na dalszy rozwój naszej działalności.

O firmie

O firmie

Prespack oferuje wyspecjalizowane usługi kontraktowego pakowania, przepakowania oraz serializacji produktów leczniczych, substancji psychotropowych oraz produktów wymagających przechowywania w tzw. zimnym łańcuchu, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Usługi Prespack wykonywane są w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie Produktów Leczniczych oraz Certyfikat GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Proces serializacji opakowań oferowany jest dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (MAH), ale także dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, w zakresie importu równoległego (PI MAH).

Usługi

Usługi

Prespack realizuje usługi dla branży farmaceutycznej w obszarze kontraktowego pakowania i przepakowywania w opakowania jednostkowe produktów leczniczych oraz ich serializacji. Prespack zapewnia usługi w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie i Import Produktów Leczniczych oraz Certyfikat GMP. W ramach procesu produkcji w Prespack wykonywane są następujące czynności:

Serializacja

Serializacja

Z dniem 9 lutego 2019 roku zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 nakładające na wytwórców konieczność stosowania zabezpieczeń produktów leczniczych. Postawiło to przed producentami farmaceutycznym i wytwórcami kontraktowymi poważne wyzwanie dostosowania procesów wytwarzania, infrastruktury technicznej oraz informatycznej do standardów określonych w rozporządzeniu.

Produkcja materiałów opakowaniowych

Produkcja materiałów opakowaniowych

Dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (MAH), ale także dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, w zakresie importu równoległego (PI MAH) możemy zaoferować dodatkową korzyść. Własne zaplecze poligraficzne stanowi dodatkowy atut w postaci możliwości zaoferowania kompleksowej usługi produkcji materiałów opakowaniowych oraz ich wewnętrznej logistyki i późniejszej konfekcji.

Polityka Jakości

Polityka Jakości

Prespack realizuje wszystkie operacje wytwórcze w oparciu o aktualne wytyczne GMP. Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz System Zapewniania Jakości, gwarantujemy bezpieczeństwo produktu i konkurencyjność oferowanych usług. W pełni angażujemy swoje siły i zasoby aby produkt końcowy spełniał oczekiwania naszych Klientów oraz był w pełni zgodny z dyrektywą 2011/62/UE.

Kariera

Kariera

Dynamiczny rozwój firmy i jej otwartość na nowe wyzwania sprawiają, że Prespack to doskonałe miejsce rozwoju kariery zawodowej. Podejmij pracę pełną wyzwań, która zapewni rozwój Twoich kwalifikacji i umiejętności. Tworzymy jakość w pracy, podchodząc do niej z entuzjazmem i zaangażowaniem.

Wydarzenia

Co przyniesie rok 2024 dla branży farmaceutycznej? Outsourcing usług pakowania ważny, jak nigdy wcześniej.

Co przyniesie rok 2024 dla branży farmaceutycznej? Outsourcing usług pakowania ważny, jak nigdy wcześniej.


Działając na rynku farmaceutycznym, przyglądamy się zmianom i trendom, które czekają nas…

Czym jest outsourcing usług kontraktowego pakowania i jakie przynosi korzyści dla firm farmaceutycznych?

Czym jest outsourcing usług kontraktowego pakowania i jakie przynosi korzyści dla firm farmaceutycznych?


W obecnej sytuacji gospodarczej, firmy szukają optymalizacji kosztów prowadzonej działalności. Dla zwiększenia…

PAKOWANIE KONTRAKTOWE I SERIALIZACJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

 

 

Prespack to doświadczony dostawca usług w zakresie wtórnego pakowania i przepakowywania, a także etykietowania i serializacji produktów, takich jak leki na receptę. Dzięki własnej infrastrukturze drukarskiej świadczymy również usługi w zakresie produkcji materiałów opakowaniowych.

Właściwe przechowywanie, etykietowanie i skuteczna ochrona przed manipulacją produktów leczniczych decydują o jakości i skuteczności gotowych leków i innych produktów farmaceutycznych. Dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe pakowanie towarów w przemyśle farmaceutycznym.

Niezawodny dostawca rozwiązań dla pakowania produktów farmaceutycznych

W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności procesu oraz najwyższej jakości produktu końcowego w konfekcjonowaniu kontraktowym i przepakowywaniu leków i innych produktów farmaceutycznych, wprowadzamy nowoczesne rozwiązania logistyczne. Posiadamy certyfikaty GMP w systemie zarządzania jakością. Zgodnie z Dyrektywą UE 2011/62 / UE oferujemy również profesjonalną serializację produktów dla przemysłu farmaceutycznego.

Jakość każdego opakowania farmaceutycznego i bezpieczeństwo w procesie pakowania leków są naszym najwyższym priorytetem. Własne zaplecze produkcyjne materiałów opakowaniowych z tektury litej pozwala nam, jako dostawcy usług pakowania, zapewnić wszystkie elementy niezbędne do kontraktowego pakowania i przepakowywania.

Bezpieczeństwo pakowania leków na najwyższym poziomie

Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych na najwyższym poziomie. Jako dostawca usług pakowania, nasza firma posiada magazyn z kontrolowaną temperaturą i komorę chłodniczą oraz potężny awaryjny agregator prądotwórczy w przypadku awarii dostawcy prądu.

Dzięki własnej infrastrukturze poligraficznej możemy nie tylko zapewnić bezpieczne pakowanie towarów przemysłu farmaceutycznego oraz ich właściwe przechowywanie i serializację, ale także bezbłędne etykietowanie i produkcję materiałów opakowaniowych, takich jak pudełka jednostkowe i zbiorcze z tektury litej.

Prespack to niezawodny partner w zakresie pakowania produktów farmaceutycznych i serializacji, co ogranicza fałszerstwo dot. produktów leczniczych. Nasze procedury jakościowe gwarantują bezpieczeństwo produktu i konkurencyjność oferowanych usług. Wszelkie procesy realizujemy zgodnie z wytycnymi GMP.

 

 

 

Kontakt

ikony kontakt pin

Prespack sp. z o.o. 
Sadowa 38 
60-185 Skórzewo

ikony kontakt pin

Telefon: +48 61 839 24 75
Biuro: 606 841 900
Obsługa Klienta: 517 344 350
Magazyn: 603 292 499604 802 929

ikony kontakt pin

NIP: 7812016420
REGON: 387877393
KRS: 0000877047
E-mail: office@prespack.pl

Wysokość kapitału zakładowego: 360 000,00 zł, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego