+48 61 839 24 75

Agregacja w przemyśle farmaceutycznym.

Kolejny krok po serializacji. 

Globalizacja to zjawisko silnie wpływające na rozwój krajów i regionów na całym świecie. Z roku na rok w wyniku tego procesu wymieniamy coraz więcej towarów, informacji, więcej podróżujemy  i współpracujemy. Nie da się ukryć, że współczesny rynek farmaceutyczny podlega procesowi globalizacji. Szacuje się, że przez najbliższe dziesięć lat sektor farmaceutyczny będzie zdominowany przez wiele różnych czynników takich jak: rozrastające się regulacje prawne, mniejsza oferta nowych produktów, starzejące się społeczeństwo i postęp technologiczny. Warto zauważyć, że mało jest takich branż na świecie, które zmieniają się w tak szybkim tempie, jak rynek farmacji.

Globalizacja niesie za sobą również wiele wyzwań i problemów. Jednym z nich jest zjawisko fałszowania produktów leczniczych i suplementów diety. Proceder ten jest na tyle rozpowszechniony i istotny, że jest określany często mianem globalnej epidemii lub przestępstwem XXI wieku. Problem ten zdecydowanie narasta. Trudno więc się dziwić, że zarówno rządy poszczególnych państw, jak i organizacje o charakterze międzynarodowym wprowadziły szereg przepisów prawnych, których celem jest ograniczenie tego zjawiska. 

Między innymi z tych powodów, na gruncie prawa europejskiego, dyrektywą 2001/83/WE wprowadzono wymóg stosowania specjalnych zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych. Każde opakowanie takiego produktu podlega obowiązkowemu znakowaniu w postaci niepowtarzalnego identyfikatora UI (ang. Unique identifer) oraz zabezpieczeniu przed naruszeniem opakowania ATD (ang. anti-tampering device).

Serializacja jest procesem, w którym każdemu pojedynczemu opakowaniu produktu przypisuje się unikalny numer seryjny. Dzięki niemu można śledzić i uwierzytelnić produkty w całym łańcuchu dystrybucji. Zdecydowanie wpływa to na szybką i precyzyjną identyfikację podróbek. Proces serializacji obejmuje generowanie, kodowanie oraz weryfikację unikalnej tożsamości poszczególnych elementów. Dzięki zastosowaniu technologii Track&Trace serializacja ułatwia śledzenie produktów w łańcuchu dostaw i umożliwia ukierunkowaną identyfikację produktu w przypadku konieczności jego  wycofania z rynku.

Przepisy dotyczące serializacji umożliwiają firmom farmaceutycznym osiągnięcie wielu wewnętrznych korzyści. Dzięki temu producenci mogą potwierdzać autentyczność swoich produktów oraz wykrywać i zwalczać podróbki. Widoczność całego łańcucha dostaw może pomóc kontrolować zapasy i realnie obniżyć koszty. Na uwagę zasługuje tutaj również kwestia precyzyjnego wycofywania produktów z określonych rynków.

Serializacja i agregacja produktu są procesami ściśle ze sobą powiązanymi. Agregacja produktów leczniczych to kolejny etap po serializacji. Te dwa procesy mają na celu lepszą kontrolę i poprawę bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych. Firmy, które już wdrożyły rozwiązania serializacyjne, mogą teraz rozważyć wdrożenie kolejnego etapu - agregację.  

Agregacja łączy zserializowane opakowania jednostkowe produktów leczniczych spakowane w kartonach zbiorczych z wyższym poziomem opakowań zbiorczych, a następnie z poziomem palety, nadając im unikalny numer seryjny. Dzięki temu możliwe jest śledzenie zawartości opakowania zbiorczego w całym łańcuchu dostaw. Takie rozwiązanie pozwala za pomocą skanu pojedynczego kodu, zidentyfikować całą zawartość opakowania zbiorczego.

Wymóg agregacji produktów leczniczych wprowadza coraz więcej państw. Takie rozwiązania wdrożyły już np. Turcja, Egipt czy Indie. Od 2020 roku agregacja stała się również obowiązkowa we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP) oraz w Pakistanie. W kolejnych latach do tych państw dołączyły również Japonia, Brazylia, RPA, a w 2023 roku dołączyć ma również USA.Brak agregacji produktów będzie równoznaczny z zakazem eksportu do wymienionych Państw. 

Proceder fałszowania produktów leczniczych jest dość powszechnym zjawiskiem, które stale ewoluuje. Jednak serializacja połączona z agregacją może przyczynić się do znacznego jego ograniczenia i zmniejszy jego opłacalność.

Dlaczego warto rozważyć agregację jeszcze przed wprowadzeniem takiego obowiązku?  

Głównym argumentem są tutaj realne oszczędności wynikające z wdrożenia połączonego procesu serializacji i agregacji produktów. Duża część z tych oszczędności wynika z poprawy efektywności procesów oraz łańcucha dostaw. Wiele firm z branży farmaceutycznych  technologię tę postrzega jako swoją  przewagę konkurencyjną, która w przyszłości może okazać się decydująca i znacząco wpłynie na lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Agregacja jest już wymagana w niektórych państwach jako część ich krajowego systemu Track and Trace. Nie ma wątpliwości, że takie rozwiązania zostaną w przyszłości wprowadzone w kolejnych państwach na świecie. Powszechnie uważa się, że długotrwały sukces mogą osiągnąć firmy, które w szybkim czasie dostosują się do nowych potrzeb i są otwarte na nowe rynki eksportowe.

Agregacja zdecydowanie upraszcza wiele procesów, m.in. raportowanie i weryfikację produktu. Skanując jeden kod można uzyskać wszystkie niezbędne dane w ciągu zaledwie kilku sekund. Prowadzi to do znacznych oszczędności czasu i zasobów. Dodatkowo ułatwia proces wycofywania produktów farmaceutycznych z runku. Wyobraź sobie sytuację, w której podczas transportu jedna paleta ulega uszkodzeniu. Agregacja w takim przypadku uprości księgowanie uszkodzonych produktów i usunięcie ich z systemu. Umożliwia ona również lepsze zarządzanie całym procesem zwrotów magazynowych.

W Prespack uważamy, że agregacja to niewątpliwie skok technologiczny. Jesteśmy na zaawanasowanym etapie prac związanych z wdrożeniem tego rozwiązania w naszej firmie. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu nową innowacyjną usługę, która zdecydowanie usprawni i przyśpieszy procesy logistyczne w Waszych firmach. Skoro w przyszłości najlepiej będą prosperować firmy, które są wstanie rozwijać swoje biznesy w oparciu o trendy i kierunki rozwoju, już dziś warto rozważyć współpracę z Prespack!

O firmie

O firmie

Prespack oferuje wyspecjalizowane usługi kontraktowego pakowania, przepakowania oraz serializacji produktów leczniczych, substancji psychotropowych oraz produktów wymagających przechowywania w tzw. zimnym łańcuchu, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Usługi Prespack wykonywane są w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie Produktów Leczniczych oraz Certyfikat GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Proces serializacji opakowań oferowany jest dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (MAH), ale także dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, w zakresie importu równoległego (PI MAH).

Usługi

Usługi

Prespack realizuje usługi dla branży farmaceutycznej w obszarze kontraktowego pakowania i przepakowywania w opakowania jednostkowe produktów leczniczych oraz ich serializacji. Prespack zapewnia usługi w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie i Import Produktów Leczniczych oraz Certyfikat GMP. W ramach procesu produkcji w Prespack wykonywane są następujące czynności:

Serializacja

Serializacja

Z dniem 9 lutego 2019 roku zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 nakładające na wytwórców konieczność stosowania zabezpieczeń produktów leczniczych. Postawiło to przed producentami farmaceutycznym i wytwórcami kontraktowymi poważne wyzwanie dostosowania procesów wytwarzania, infrastruktury technicznej oraz informatycznej do standardów określonych w rozporządzeniu.

Produkcja materiałów opakowaniowych

Produkcja materiałów opakowaniowych

Dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (MAH), ale także dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, w zakresie importu równoległego (PI MAH) możemy zaoferować dodatkową korzyść. Własne zaplecze poligraficzne stanowi dodatkowy atut w postaci możliwości zaoferowania kompleksowej usługi produkcji materiałów opakowaniowych oraz ich wewnętrznej logistyki i późniejszej konfekcji.

Polityka Jakości

Polityka Jakości

Prespack realizuje wszystkie operacje wytwórcze w oparciu o aktualne wytyczne GMP. Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz System Zapewniania Jakości, gwarantujemy bezpieczeństwo produktu i konkurencyjność oferowanych usług. W pełni angażujemy swoje siły i zasoby aby produkt końcowy spełniał oczekiwania naszych Klientów oraz był w pełni zgodny z dyrektywą 2011/62/UE.

Kariera

Kariera

Dynamiczny rozwój firmy i jej otwartość na nowe wyzwania sprawiają, że Prespack to doskonałe miejsce rozwoju kariery zawodowej. Podejmij pracę pełną wyzwań, która zapewni rozwój Twoich kwalifikacji i umiejętności. Tworzymy jakość w pracy, podchodząc do niej z entuzjazmem i zaangażowaniem.

Wydarzenia

Pakowanie kontraktowe dla producentów suplementów diety – jak możemy Ci pomóc?

Pakowanie kontraktowe dla producentów suplementów diety – jak możemy Ci pomóc?


Outsourcing kontraktowego pakowania dla producentów farmaceutycznych to strategiczny krok, który pozwala skupić…

Co przyniesie rok 2024 dla branży farmaceutycznej? Outsourcing usług pakowania ważny, jak nigdy wcześniej.

Co przyniesie rok 2024 dla branży farmaceutycznej? Outsourcing usług pakowania ważny, jak nigdy wcześniej.


Działając na rynku farmaceutycznym, przyglądamy się zmianom i trendom, które czekają nas…

PAKOWANIE KONTRAKTOWE I SERIALIZACJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

 

 

Prespack to doświadczony dostawca usług w zakresie wtórnego pakowania i przepakowywania, a także etykietowania i serializacji produktów, takich jak leki na receptę. Dzięki własnej infrastrukturze drukarskiej świadczymy również usługi w zakresie produkcji materiałów opakowaniowych.

Właściwe przechowywanie, etykietowanie i skuteczna ochrona przed manipulacją produktów leczniczych decydują o jakości i skuteczności gotowych leków i innych produktów farmaceutycznych. Dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe pakowanie towarów w przemyśle farmaceutycznym.

Niezawodny dostawca rozwiązań dla pakowania produktów farmaceutycznych

W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności procesu oraz najwyższej jakości produktu końcowego w konfekcjonowaniu kontraktowym i przepakowywaniu leków i innych produktów farmaceutycznych, wprowadzamy nowoczesne rozwiązania logistyczne. Posiadamy certyfikaty GMP w systemie zarządzania jakością. Zgodnie z Dyrektywą UE 2011/62 / UE oferujemy również profesjonalną serializację produktów dla przemysłu farmaceutycznego.

Jakość każdego opakowania farmaceutycznego i bezpieczeństwo w procesie pakowania leków są naszym najwyższym priorytetem. Własne zaplecze produkcyjne materiałów opakowaniowych z tektury litej pozwala nam, jako dostawcy usług pakowania, zapewnić wszystkie elementy niezbędne do kontraktowego pakowania i przepakowywania.

Bezpieczeństwo pakowania leków na najwyższym poziomie

Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych na najwyższym poziomie. Jako dostawca usług pakowania, nasza firma posiada magazyn z kontrolowaną temperaturą i komorę chłodniczą oraz potężny awaryjny agregator prądotwórczy w przypadku awarii dostawcy prądu.

Dzięki własnej infrastrukturze poligraficznej możemy nie tylko zapewnić bezpieczne pakowanie towarów przemysłu farmaceutycznego oraz ich właściwe przechowywanie i serializację, ale także bezbłędne etykietowanie i produkcję materiałów opakowaniowych, takich jak pudełka jednostkowe i zbiorcze z tektury litej.

Prespack to niezawodny partner w zakresie pakowania produktów farmaceutycznych i serializacji, co ogranicza fałszerstwo dot. produktów leczniczych. Nasze procedury jakościowe gwarantują bezpieczeństwo produktu i konkurencyjność oferowanych usług. Wszelkie procesy realizujemy zgodnie z wytycnymi GMP.

 

 

 

Kontakt

ikony kontakt pin

Prespack sp. z o.o. 
Sadowa 38 
60-185 Skórzewo

ikony kontakt pin

Telefon: +48 61 839 24 75
Biuro: 606 841 900
Obsługa Klienta: 517 344 350
Magazyn: 603 292 499604 802 929

ikony kontakt pin

NIP: 7812016420
REGON: 387877393
KRS: 0000877047
E-mail: office@prespack.pl

Wysokość kapitału zakładowego: 360 000,00 zł, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego