+48 61 839 24 75

Agregacja, przyszłość identyfikowalności w branży farmaceutycznej.

Agregacja farmaceutyczna to kolejny logiczny krok po wdrożeniu serializacji. Są to dwa ściśle powiązane ze sobą procesy. Z definicji agregacja łączy unikalne zserializowane opakowania jednostkowe leków na receptę z wyższym poziomem opakowań zbiorczych, a następnie z poziomem palety nadające im unikalny numer seryjny. Wyroby z numerami seryjnymi są umieszczane w procesie agregacji w większym opakowaniu zbiorczym (zestawy, kartony, palety).

W opakowaniu zbiorczym każde opakowanie ma zawsze swój własny niepowtarzalny numer seryjny, ale również cała paczka i paleta ma etykietę zawierającą unikalne numery seryjne. Podsumowując, jest to proces tworzenia hierarchicznej relacji między unikalnymi identyfikatorami przypisanymi do opakowania zbiorczego.

Wiele firm, które zakończyły proces wdrażania serializacji produktów, przewiduje agregację jako kolejny krok. Daje ona nowe możliwości w procesie śledzenia leków w łańcuchu dostaw. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań firmy farmaceutyczne osiągają znaczące oszczędności. Nieodłącznie wiąże się to również z unowocześnieniem procesu produkcyjnego. Obecnie wiele firm farmaceutycznych postrzega to rozwiązanie jako kluczową zaletę dla funkcjonowania własnego biznesu. 

Wśród wielu korzyści płynących z wdrożenia agregacji można wymienić:

- łatwiejsze zarządzanie procesem produkcji,

- optymalizacja procesu wyszukiwania konkretnych produktów przy dostawie hurtowej,

- usprawnienie procesu kontroli, 
- dostęp do wszystkich szczegółowych danych,

- ułatwienie procesu eksportu i importu produktów leczniczych, 

- uproszczenie procesu wycofywania określonych partii produktów.


Agregacja pozwala na radykalne oszczędności czasu. Eliminujemy dzięki niej konieczność otwierania każdej partii lub opakowania zbiorczego w celu zeskanowania pojedynczego produktu. Wszystkie dane są łatwo dostępne w łańcuchu dostaw. Dzięki temu łatwo można śledzić produkty w każdej transakcji. Wpływa to pozytywnie na wydajność procesu dystrybucji, a w konsekwencji na bezpieczeństwo i niezawodność procesów.

Proces agregacji nie jest obowiązkowy. Aktualnie żadne prawodawstwo, zarówno w Europie zachodniej, jak i Ameryce, nie nakazuje wykorzystywania danych agregacyjnych. Jest to jednak zalecane działanie, ze względu na wymienione korzyści, a także z uwagi na fakt, że wzmacnia ona integralność łańcucha dostaw. Przewiduje się, że coraz więcej państw będzie musiało przyjąć agregację w ramach krajowych przepisów dotyczących obiegu produktów leczniczych.  

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie nowych rozwiązań wiąże się również z dużymi wyzwaniami. Na szczególną uwagę zasługują tutaj oczywiście kwestie związane z oprogramowaniem i nowym sprzętem. Duże znaczenie będą miały także różnice w samej metodologii pakowania. Producenci będą musieli wdrożyć także nowe procedury reagowania na różne niespotykane do tej pory sytuacje.

Na polskim rynku działa zaledwie kilka firm oferujących profesjonalne rozwiązania, które mogą sprostać wymogom w branży farmaceutycznej. Cieszymy się, że w ciągu najbliższych miesięcy również i my wdrożymy rozwiązanie pozwalające agregować dane serializacyjne. Dzięki temu będziemy mogli oferować Klientom nową usługę, która przyśpieszy procesy logistyczne i usprawni kontrolę produktu leczniczego w łańcuchu dystrybucji. Wkrótce przekażemy Państwu więcej informacji.

O firmie

O firmie

Prespack oferuje wyspecjalizowane usługi kontraktowego pakowania, przepakowania oraz serializacji produktów leczniczych, substancji psychotropowych oraz produktów wymagających przechowywania w tzw. zimnym łańcuchu, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Usługi Prespack wykonywane są w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie Produktów Leczniczych oraz Certyfikat GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Proces serializacji opakowań oferowany jest dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (MAH), ale także dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, w zakresie importu równoległego (PI MAH).

Usługi

Usługi

Prespack realizuje usługi dla branży farmaceutycznej w obszarze kontraktowego pakowania i przepakowywania w opakowania jednostkowe produktów leczniczych oraz ich serializacji. Prespack zapewnia usługi w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie i Import Produktów Leczniczych oraz Certyfikat GMP. W ramach procesu produkcji w Prespack wykonywane są następujące czynności:

Serializacja

Serializacja

Z dniem 9 lutego 2019 roku zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 nakładające na wytwórców konieczność stosowania zabezpieczeń produktów leczniczych. Postawiło to przed producentami farmaceutycznym i wytwórcami kontraktowymi poważne wyzwanie dostosowania procesów wytwarzania, infrastruktury technicznej oraz informatycznej do standardów określonych w rozporządzeniu.

Produkcja materiałów opakowaniowych

Produkcja materiałów opakowaniowych

Dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego (MAH), ale także dla posiadaczy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, w zakresie importu równoległego (PI MAH) możemy zaoferować dodatkową korzyść. Własne zaplecze poligraficzne stanowi dodatkowy atut w postaci możliwości zaoferowania kompleksowej usługi produkcji materiałów opakowaniowych oraz ich wewnętrznej logistyki i późniejszej konfekcji.

Polityka Jakości

Polityka Jakości

Prespack realizuje wszystkie operacje wytwórcze w oparciu o aktualne wytyczne GMP. Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz System Zapewniania Jakości, gwarantujemy bezpieczeństwo produktu i konkurencyjność oferowanych usług. W pełni angażujemy swoje siły i zasoby aby produkt końcowy spełniał oczekiwania naszych Klientów oraz był w pełni zgodny z dyrektywą 2011/62/UE.

Kariera

Kariera

Dynamiczny rozwój firmy i jej otwartość na nowe wyzwania sprawiają, że Prespack to doskonałe miejsce rozwoju kariery zawodowej. Podejmij pracę pełną wyzwań, która zapewni rozwój Twoich kwalifikacji i umiejętności. Tworzymy jakość w pracy, podchodząc do niej z entuzjazmem i zaangażowaniem.

Wydarzenia

Co przyniesie rok 2024 dla branży farmaceutycznej? Outsourcing usług pakowania ważny, jak nigdy wcześniej.

Co przyniesie rok 2024 dla branży farmaceutycznej? Outsourcing usług pakowania ważny, jak nigdy wcześniej.


Działając na rynku farmaceutycznym, przyglądamy się zmianom i trendom, które czekają nas…

Czym jest outsourcing usług kontraktowego pakowania i jakie przynosi korzyści dla firm farmaceutycznych?

Czym jest outsourcing usług kontraktowego pakowania i jakie przynosi korzyści dla firm farmaceutycznych?


W obecnej sytuacji gospodarczej, firmy szukają optymalizacji kosztów prowadzonej działalności. Dla zwiększenia…

PAKOWANIE KONTRAKTOWE I SERIALIZACJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

 

 

Prespack to doświadczony dostawca usług w zakresie wtórnego pakowania i przepakowywania, a także etykietowania i serializacji produktów, takich jak leki na receptę. Dzięki własnej infrastrukturze drukarskiej świadczymy również usługi w zakresie produkcji materiałów opakowaniowych.

Właściwe przechowywanie, etykietowanie i skuteczna ochrona przed manipulacją produktów leczniczych decydują o jakości i skuteczności gotowych leków i innych produktów farmaceutycznych. Dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe pakowanie towarów w przemyśle farmaceutycznym.

Niezawodny dostawca rozwiązań dla pakowania produktów farmaceutycznych

W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności procesu oraz najwyższej jakości produktu końcowego w konfekcjonowaniu kontraktowym i przepakowywaniu leków i innych produktów farmaceutycznych, wprowadzamy nowoczesne rozwiązania logistyczne. Posiadamy certyfikaty GMP w systemie zarządzania jakością. Zgodnie z Dyrektywą UE 2011/62 / UE oferujemy również profesjonalną serializację produktów dla przemysłu farmaceutycznego.

Jakość każdego opakowania farmaceutycznego i bezpieczeństwo w procesie pakowania leków są naszym najwyższym priorytetem. Własne zaplecze produkcyjne materiałów opakowaniowych z tektury litej pozwala nam, jako dostawcy usług pakowania, zapewnić wszystkie elementy niezbędne do kontraktowego pakowania i przepakowywania.

Bezpieczeństwo pakowania leków na najwyższym poziomie

Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych na najwyższym poziomie. Jako dostawca usług pakowania, nasza firma posiada magazyn z kontrolowaną temperaturą i komorę chłodniczą oraz potężny awaryjny agregator prądotwórczy w przypadku awarii dostawcy prądu.

Dzięki własnej infrastrukturze poligraficznej możemy nie tylko zapewnić bezpieczne pakowanie towarów przemysłu farmaceutycznego oraz ich właściwe przechowywanie i serializację, ale także bezbłędne etykietowanie i produkcję materiałów opakowaniowych, takich jak pudełka jednostkowe i zbiorcze z tektury litej.

Prespack to niezawodny partner w zakresie pakowania produktów farmaceutycznych i serializacji, co ogranicza fałszerstwo dot. produktów leczniczych. Nasze procedury jakościowe gwarantują bezpieczeństwo produktu i konkurencyjność oferowanych usług. Wszelkie procesy realizujemy zgodnie z wytycnymi GMP.

 

 

 

Kontakt

ikony kontakt pin

Prespack sp. z o.o. 
Sadowa 38 
60-185 Skórzewo

ikony kontakt pin

Telefon: +48 61 839 24 75
Biuro: 606 841 900
Obsługa Klienta: 517 344 350
Magazyn: 603 292 499604 802 929

ikony kontakt pin

NIP: 7812016420
REGON: 387877393
KRS: 0000877047
E-mail: office@prespack.pl

Wysokość kapitału zakładowego: 360 000,00 zł, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego