+48 61 839 24 75

Polityka jakości

Prespack realizuje wszystkie operacje wytwórcze w oparciu o Zezwolenie na Wytwarzanie Produktów Leczniczych oraz certyfikat GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz Systemu Zapewnienia Jakości firma Prespack gwarantuje bezpieczeństwo produktu i konkurencyjność oferowanych usług.

Zaufanie naszych Klientów jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań aby oferowane usługi były wykonane z najwyższą starannością i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrola jakości obejmuje cały proces, zaczynając od przyjęcia, magazynowania i transportowania, poprzez serializację, zabezpieczanie, pakowanie do magazynowania w określonych warunkach temperaturowych produktów leczniczych. Sprawnie działający system kontroli jakości produkcji jest jednym z najistotniejszych elementów dobrze działającego przedsiębiorstwa. W pełni angażujemy swoje siły i zasoby aby produkt końcowy spełniał oczekiwania naszych Klientów oraz był w pełni zgodny z dyrektywą 2011/62/UE.

Gwarantujemy:

 • usługi wykonywane zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania),
 • System Zapewnienia Jakości gwarantujący bezpieczeństwo procesu produkcyjnego,
 • nowoczesny sprzęt do serializacji, dekomisjonowania i komunikacji z centralnym repozytorium danych serializacyjnych EUHUB,
 • system monitoringu temperatury i wilgotności powietrza,
 • usługi bezpiecznego przechowywania produktów w tzw. zimnym łańcuchu tj. temperaturze +2°C - +8°C,
 • klarowne procedury, czytelną i dokładną dokumentację produkcyjną i jakościową,
 • wykwalifikowany, doświadczony i zaangażowany personel jakościowy,
 • wykwalifikowany i przeszkolony personel produkcyjny,
 • konsekwentne przestrzeganie zasad higieny farmaceutycznej,
 • potwierdzenie etapu wytwarzania przez Osoby Wykwalifikowane,
 • organizację operacji produkcyjnych gwarantującą stabilną jakość,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu kluczowego oraz pracowników produkcji.

Zaufanie naszych klientów obliguje nas do ciągłego podnoszenia jakości naszych usług.

 

Certificate of GMP 1Zezwolenie na wytwarzanie 22.11Zez. na wytw. Subst. Psychotropowe i Odurz. 16.03Certyfikat GMP 1